חיבור בתי ספר ל-EduIL

כדי להתחבר לפורטל הניהול שלנו ברשות מקומית או רשת חינוך, בתי הספר צריכים לאשר אותנו במערכות משרד החינוך.

על מזכירת בית הספר להכנס ללינק זה

ללחוץ על כפתור הוספה > לבחור מרשימת הספקים את יוביטק > 

למלא את התאים מטה מאפשרויות הגלילה הרלוונטיות לבית הספר (שם תוכנה, שם פעילות, שלב חינוך, שכבות לימוד לתוכנה) > לסמן אישור בצ'ק בוקס.

שימו לב:

– שסומנו כל שכבות הגיל.

– שהתווספנו בטבלה של הספקים.

 
למידע נוסף על הממשק של משרד החינוך:

הנחיות של משרד החינוך 

 מדריך למשתמש  

 

שימו לב:

כדי שנתונים מדויקים של מורים ותלמידים יגיעו אלינו, הכרחי שמזכירת בית הספר תעדכן נתונים אלה:

  1. עדכון תלמידים וכיתות במערכת "מצבת תלמידים".
  2. שיוך מחנך לכיתה במערכת "מצבת תלמידים" (ראו תמונה) .
  3. הסרת מורים שפרשו במערכת "מנבסנ"ט". לא מספיק לעדכן במערכות הניהול הפדגוגיות (כגון "משו"ב" או "סמארט סקול"), חייבים להסיר במנבסנ"ט.