Office חינם ממשרד החינוך

מערכת EduIL הינה סביבת למידה מבוססת כלי Office 365 למערך החינוך ברשות המקומית.

בנוסף, למערכת יש 'סביבה ארצית' המאפשרת לכל התלמידים והמורים בישראל להוריד את יישומי האופיס בחינם.

EduIL

סביבה ארצית
 • הורדת יישומי אופיס
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

EduIL

לרשות המקומית
 • הורדת יישומי אופיס
 • תיבת דוא"ל בנפח 50GB
 • אחסון בענן בנפח 1TB
 • סביבת למידה מתוקשבת
 • חשבונות אוטומטיים
 • יישומי אופיס אונליין
 • הורדת יישומי אופיס למחשב ולטלפון הנייד
 • תיבת דוא"ל בנפח 50GB
 • אחסון בענן OneDrive בנפח 1-25TB
 • סביבת למידה מתוקשבת למערך החינוך
 • הקמת חשבונות אוטומטית, בחלוקה לכיתות
 • יישומי אופיס אונליין

EduIL - סביבה ארצית

י
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

EduIL לרשות המקומית

ברשויות שרכשו את השירות
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 שימו לב – עבור תלמידים ומורים מבתי ספר שאינם מחוברים למערכת EduIL האופיס אינו כולל חשבון בענן ותיבת דוא"ל.

רוצים שהרשות המקומית שלכם תצטרף ל-EduIL?

פנו אל אגף החינוך ברשות המקומית או ברשת החינוך שלכם, או אל רכז התקשוב הבית-ספרי. 

למדריכי התקנת אופיס לחצו כאן.