“אני מאמין”

תלמוד תורה “מעלה התורה” הציב לעצמו יסודות מנחים המאפיינים את הקו החינוכי והלימודי שהינם “ציוני דרך” לאופיו של התלמוד תורה.

א. “והגית בו יומם ולילה”

התלמיד ידע להכיר כי לימוד התורה וקיום מצוות הם בבחינת אורח חיים, ובכל מקום אשר יימצא יקיים אותם מתוך אמונה, אהבה וחיבה. תלמוד-התורה ישים את הדגש על ידיעת התורה בריבוי שיעורים בתורה, נ”ך, משנה וגמרא, הלכה ופרשת שבוע תוך העמקה ופיתוח החשיבה.

ב. “תורה עם דרך ארץ”

התלמיד ילמד לימודים כלליים ברמה גבוהה, והם אשר יתנו בידו את הכלים להעמיק בתורה ולהכיר בגדלותו של בורא עולם בבחינת “מה רבו מעשיך ה'”.

ג. “דרך ארץ קדמה לתורה”

התלמיד יתחנך למידות טובות ואהבת ישראל, וילמד להתמודד עם השקפות עולם שונות מתוך כבוד הדדי, תוך עמידה על עקרונותינו הרוחניים. התלמיד יתחנך לאהבת ארץ ישראל, יהיה אזרח נאמן למדינה, ישמור ויגן עליה מתוך הכרה שזו הארץ המובטחת! “ספרא וסייפא ירדו כרוכין לעולם”.

ד. התלמידים יתחנכו ויתנהגו בדרך של הקפדה ודקדוק במצוות, והופעתם תהיה כבן וכבת תורה.

ה. “חנוך לנער על פי דרכו”

התלמיד יקבל דרכים ושיטות ללימוד ע”פ יכולתו ונטייתו האישית. צוות ביה”ס יערך לכך ויוכשר בהתאם לנתונים. צוות ההוראה יתאים תוכניות לימודים חדשניות ודרכי הוראה לתכני הלימוד ודרך החינוך התואמת את השקפתנו, תוך נתינת דוגמא האישית, אכפתיות ומסירות מצד המורות והמלמדים.

ו. “בכל דרכיך דעהו” – חינוך לניצול שעות הפנאי

התלמיד יכיר את מגוון האפשרויות הערכיות העומדות לפניו בזמנו החופשי, תוך הקפדה ושמירה על קיום מצוות, וינצל את הזמן ל: קביעת עיתים לתורה, התנדבות, עזרה לזולת ותרבות – קריאה, מוסיקה, ספורט ועוד, כאמצעי לסיוע להגברת אהבת התורה ועבודת ה’.