לבית הספר תכנית חברתית ערכית שנתית הנבנית כשלד ראשוני על ידי רכזי החינוך החברתי וההנהלה. הנושאים הנבחרים מדי שנה מבטאים צרכים בית ספריים העולים מהשטח או אירועים מרכזיים בחברה ובמדינה. לעתים אלו ערכים מהותיים שבית הספר רוצה להדגיש ולרומם.

בשנים האחרונות עסקנו בנושאים כמו: לצמוח באהבה (שמיטה), בשביל הארץ, לב לדעת , רואים עולם, ניצוצות (דמויות מפתח ביהדות ובציונות), בנתיבי החיים (בריאות), ועוד…

כל נושא מחולק לחודשים, כשאת הנושא החודשי פותח כינוס בית ספרי, ובהמשכו פעילויות שונות המהדהדות את הנושא במהלך החודש בכיתות, במסדרונות וברחבי בית הספר. צוות המורים כולו (בנים ובנות, מחנכים ומורים מקצועיים) שותף פעיל בחשיבה ובבניית התכנית, ובהוצאתה מהכוח אל הפועל.

אל לוח האירועים

לוח חופשות ואירועים מיוחדים בשנת הלימודים התש”פ

חופשת ראש השנה   – מערב ראש השנה שיחול ביום ראשון כ”ט באלול – ב’ בתשרי (29/9-1/10/2019). חזרה ללימודים ביום רביעי ג’ בתשרי (2/10/2019).

 צום גדליה- יום רביעי  ג’ בתשרי (2/10/2019) מסיימים בשעה 13:20.

 חופשת יום כיפור  – מערב יום כיפור שיחול ביום שלישי ט’ בתשרי- י’ בתשרי ( 8/10-9/10/2019) חזרה ללימודים ביום חמישי י”א בתשרי 10/10/2019)

 חופשת סוכות  – מערב סוכות שיחול ביום ראשון י”ד בתשרי- כ”ג בתשרי  13/10-22/10/2019)  חזרה ללימודים ביום רביעי כ”ד בתשרי (23/10/2019) (יתכנו שינויים של משרד החינוך)

חופשת חנוכה  – מנר שלישי של חנוכה שיחול ביום שלישי כ”ו בכסלו (24/12/2019) ויסתיים ביום שני ב’ בטבת  (30/12/2019) חזרה ללילמודים ביום שלישי ג’ בטבת (31/12/2019)  (יתכנו שינויים של משרד החינוך)

ט”ו בשבט – יחול ביום שני ט”ו בשבט (10/2/2020)  (אין חופשת לימודים)

 חופשת פורים  – תחול מיום שני תענית אסתר י”ג באדר-ט”ו  באדר               (9/3-11/3/2020) הלימודים יתחדשו ביום חמישי ט”ז באדר (12/3/2020)

חופשת פסח  – תחל מיום שלישי ו’ בניסן- כ”ב ניסן (31/3-16/4/2020)  הלימודים יתחדשו ביום שישי כ”ג בניסן (17/4/2020)  (יתכנו שינויים של משרד החינוך)

יום הזיכרון- יום שלישי ד’ באייר (28/4/2020) מסיימים בשעה 12:00

חופשת יום העצמאות – תחול ביום רביעי ה-29 לאפריל 2020, הלימודים יתחדשו ביום חמישי ה-30 לאפריל.

חופשת ל”ג בעומר  – יום שלישי י”ח באייר (12/5/2020)  הלימודים יתחדשו ביום רביעי י”ט באייר  (13/5/2020).

חופשת שבועות  – תחל ביום חמישי ה’ בסיון (28/5/2020)  ותסתיים ביום שבת ז’ באייר (30/5/2020) חזרה  ללימודים ביום ראשון ח’ באייר (31/5/2020)

 ~ בכל ראש חודש יש להגיע בחולצות לבנות~