ביה”ס “מעלה התורה” הוקם כדי לתת מענה לאוכלוסייה התורנית במעלה אדומים, ולאפשר לכל הלומדים בו תחושת רוגע, שלווה ומוגנות, לימודים ברמה גבוהה ואווירה נעימה בין התלמידים, בין התלמידים לצוות ביה”ס ובין צוות ביה”ס וההורים.

צוות ביה”ס רואה חשיבות רבה ביחסים בריאים ונאותים בין צוות ההוראה לבין תלמידות ביה”ס, ומקיים פעולות רבות כדי לשמור על האווירה הנעימה. הצוות עושה כל מאמץ לעמוד בכללים הבית ספריים המצופים ממנו והמעוגנים בחוזר מנכ”ל משרד החינוך, ובכלל זה לתת יחס של כבוד כלפי כל תלמידה והתייחסות הוגנת ומכבדת לתלמידה ולמשפחתה. יישום הנהלים הבית- ספריים המפורטים להלן מהווים אף הם נדבך נוסף בשמירה על זכויותיה של כל תלמידה בביה”ס.

קשרי ביה”ס וההורים – צוות ביה”ס רואה ערך רב בתקשורת ישירה עם ההורים ובשמיעת דעתם בנושאים השונים בעבודה עם ילדיהם. שיתוף הפעולה בין ביה”ס להורים מהווה בסיס איתן לקידומה של כל תלמידה.

במידעון הבית– ספרי מופיעים מספרי הטלפון של כל המורים – מחנכות ומורי המקצוע, וכן רשימות בעלי התפקידים בביה”ס. בכל מקרה של שאלה, התלבטות או רצון לשוחח ולהתייעץ – ההורים מוזמנים לפנות למורה או לבעל התפקיד הממונה ישירות על העניין.

במקרה שלא ניתן מענה לשביעות רצונכם- הנכם מוזמנים לפנות לחברי הנהלת ביה”ס – מנהל ביה”ס, הסגנית או יועצ/ת ביה”ס – בהתאם לנושא שעליו ברצונם לשוחח.

האחריות האישית של כל תלמידה היא בסיס להצלחה בתחומים הנ”ל. כדי לעמוד ביעד זה נקבעו הכללים הבאים, והתוצאות והתגובות כמפורט:

 1. נוכחות מלאה בשיעורים

   על כל תלמידה להגיע לביה”ס בכל בוקר בזמן ולהיות מוכנה  בתחילת כל שיעור בתוך הכיתה, להיות נוכחת בכל שיעור ובמשך כל השיעור. כל יציאה מהכיתה דורשת אישור מפורש של המורה בכיתה.


 2. שמירה על רכוש ועל ציוד ביה”ס

  א. יש לשמור על ניקיון הכיתות, חדרי השירותים, חצר בית הספר וכל המרחבים המצויים בביה”ס.
  ב. יש לשמור על ציוד ביה”ס בכל מקום שנמצא. אין להשתמש בציוד ביה”ס ללא אישור ממורה (בכלל זה: ציוד אומנות, מחשבים וכיו”ב).
  ג. אין לכתוב, לצייר או לחרוט על ציוד ביה”ס.
  ד. יש לשמור על רכוש כל תלמידה בביה”ס, ואין לקחת או להשתמש ברכוש של תלמידה ללא רשותה. בכלל זה  גם דגמים שהוצגו בתערוכות.


דיבור נקי

דיבורה של כל תלמידה בביה”ס יהיה בנחת ונקי (ללא קללות, ניבולי פה, מילים גסות או ביטויים שאינם הולמים בני תורה) וכן לא שירים שאינם הולמים את רוח ביה”ס.