תקנון מעלה התורה

 

ת”ת “מעלה-התורה” נוסד בשנת תשמ”ט, כדי לענות לצורך החיוני לחינוך תורני מובהק במסגרת ממלכתית, בעירנו מעלה אדומים.

מספר עקרונות כלליים מנחים את צוות ביה”ס בחיי היום-יום (מצ”ב “אני מאמין” של ביה”ס).

העיקריים שבהם:

1) לימוד תורה וקיום מצוות כאורח חיים בתוך ביה”ס ומחוצה לו.

2) חינוך למידות טובות, אהבת הבריות, העם והארץ.

3) לימודים כלליים ברמה גבוהה, ע”פ דרישות משרד החינוך.

 
 

לאור עקרונות אלו נוסח תקנון מנחה ומחייב:

 1. התלמיד והוריו חייבים להיות שומרי תורה ומצוות באורח חייהם, בביתם ובהליכותיהם.

 2. בביה”ס יושם דגש מרבי על אווירה של יראת שמים, בהקפדה מתמדת על קיום שמירת הלשון, תפילה, ברכות והכרה בערך לימוד התורה. כל זה, בכיתות בזמן השיעורים, בהפסקות, במסיבות ובאירועים, בטיולים ובכל פעילות המתבצעת מטעם ביה”ס או בקשר אליו.

 3. הורי התלמידים יקפידו שהאווירה החינוכית השוררת בביה”ס תישמר גם מחוץ לכותלי ביה”ס, באורח החיים, בהקפדה במצוות ובהגברת המודעות כנגד התרבות המתירנית (ובכלל זה הקפדה על דיבור נקי ומניעת חשיפת הילדים לאלימות ולחוסר צניעות). כפועל יוצא מכך, משפחות אשר יש להן אינטרנט בבית – מתחייבות שרשת האינטרנט תהיה מוגנת וחסומה מפני תכנים שליליים.

 4. לבוש התלמידים יהיה צנוע ופשוט ברמתו. לא יופיעו תלמידים לביה”ס בתלבושות בעלות גזרה צעקנית, רועשת, או בפריטי לבוש שאינם מקובלים בחברה התורנית.

הבנים (בכל הכיתות) יופיעו לביה”ס בתלבושת אחידה (עם סמל ביה”ס), ובכל מקרה כדלהלן:

 • א. מסופרים בתספורת קצרה, וע”פ המקובל בחברה התורנית. (ללא “פטרייה”, בלורית בולטת, פאות באורך הנדרש ע”פ ההלכה, ללא “שמן” ומשחות שונות וכיו”ב).

 • ב. בציצית בכל יום ולכל היום.

 • ג. בכיפה ראויה ומכובדת מבחינת סגנונה וגודלה.

 • ד. אין להופיע עם כתובות או ציורים והדפסים מכל סוג שהוא.

 • ה. החל מכיתה ה’ – במכנסיים ארוכים בלבד.

הבנות (בכל הכיתות) תופענה לביה”ס בתלבושת אחידה (עם סמל ביה”ס), ובכל מקרה כדלהלן:

 • א. לא תופיע תלמידה בביה”ס בתלבושת שאינה הולמת בצניעותה ובגזרתה, כגון: בגדים שקופים, צמודים, בעלי מחשוף וכו’.

 • ב. תופענה לביה”ס בחולצות או בשמלות עם שרוולים עד לאחר המרפק.

 • ג. תופענה לביה”ס בחצאיות שתכסינה את גובה הברכיים (גם בישיבה), ללא פתחים או שסעים.

 • ד. הבנות תגרובנה גרביים חופפים לחצאיותיהן.

 • ה. תלמידות הלובשות מכנסיים מתחת לחצאית – המכנסיים לא ייראו מתחת לחצאית.

 • ו. תלמידות ששערן ארוך, תופענה לביה”ס בשֵׂעָר אסוף.

5. א. כיתות הלימוד בביה”ס הן בהפרדה מלאה בין בנים לבנות.

ב. ההפרדה מתבצעת בכל הפעילויות בביה”ס, וגם באירועים הדורשים השתתפות הורים יישמר עיקרון ההפרדה, ולכן:

     1) לקטעים האומנותיים במסיבות כיתות הבנות תבואנה אמהות בלבד.

      2) באספות הורים כלליות ובכינוסים שונים של הורים – הישיבה לגברים ולנשים תהיה נפרדת.

ג. ההורים יקפידו שעקרון ההפרדה יתקיים גם בפעילויות לאחר שעות הלימודים (חוגים, תנועות נוער, שחייה נפרדת וכו’).

6. ההורים מתבקשים להגיע לביה”ס בהופעה ההולמת את העקרונות החינוכיים-תורניים בביה”ס: אימהות – בכיסוי ראש, בחצאיות ובחולצות ארוכות; אבות – בכיפה ובתספורת בהתאמה לרוח ביה”ס.

7. בביה”ס גובים מהורי התלמידים תשלום עבור תכנית לימודים נוספת תורנית (תגבור לימודי קודש ופעילויות תורניות שונות). תוספות אלו כרוכות בתשלום התל”ן התורני כפי שמתפרסם ע”י ביה”ס מדי שנה. כדי שלא ייווצר מצב שתלמיד לא ילמד בביה”ס עקב בעיות כלכליות, אנו מבקשים מההורים תרומות עבור משפחות נזקקות ובהתאם לסכום שנאסף פועלת ועדת מלגות מצומצמת הפועלת באופן חסוי, ומאשרת הנחות בתשלום למשפחות הנזקקות לכך.

8. תלמיד שפגע ברכוש ביה”ס – הוריו יחויבו לשלם את מלוא הנזק שגרם.

9. ידוע לנו שתלמידים והורים אשר אינם עומדים בכללי ביה”ס – ביה”ס יפעל להוצאתם מביה”ס ולהעברתם למסגרת לימודית אחרת.

10. מורה ההוראה של ביה”ס הוא כבוד רב העיר – הרב מרדכי נגארי שליט”א, שהיה גם בין מקימי ביה”ס. בכל מקרה של שאלה הלכתית או הכוונה רוחנית – דעתו היא המכריעה.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

בס”ד

לכבוד הנהלת הת”ת “מעלה-התורה”

 • – קראנו את תקנון הת”ת ואת ה”אני מאמין” של ביה”ס.
 • – ידוע לנו שתוספת שעות הלימוד במסגרת הת”ת כרוכה בתשלום נוסף.
 • – אנו מתחייבים לעמוד בתקנון (מצד ההורים ומצד הילדים) ובתשלום כנדרש.

תאריך: ____________________________

שם התלמיד: ____________________ חתימת ההורים: ______________________

(ספח זה יתויק בתיק האישי של התלמיד)