מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות זו היא של חברת יו-ביטק סולושנס בע"מ, ח.פ. 514008333 ("החברה" או כל פנייה בגוף ראשון) מפעילת אתר האינטרנט https://eduil.org ("האתר"), המאושר על ידי משרד החינוך, אשר נועד לקדם ולתמוך בתהליכי התקשוב ברשויות מקומיות ובבתי ספר.

במדיניות פרטיות זו נפרט את הקווים הכלליים של האופן בו אנו אוספים ומשתמשים במידע אודותיך במסגרת השירותים שאנו מספקים לך באמצעות האתר.

אנו נכבד את פרטיותך ונפעל כמפורט במדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

מדיניות הפרטיות חלה על מידע מזוהה או מידע שניתן לזיהוי באמצעים סבירים.

חשוב שתדע שלא חלה עליך חובה חוקית למסור את המידע שיפורט להלן, אולם אי מסירתו עלולה למנוע מאיתנו את היכולת לספק לך שירותים מסוימים.

אנו נשמור את המידע במאגר EduIL  וזאת למשך פרק הזמן הדרוש לצורך מימוש המטרות המותרות לנו על פי דין ועל פי מדיניות פרטיות זו.

ייתכן שמעת לעת נערוך שינויים במדיניות פרטיות זו, וזאת בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי. מדיניות הפרטיות המעודכנת תופיע באתר בכל עת ותחול גם עליך.

איזה מידע אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?

–        משתמשי הרובד הארצי – מידע מזהה ופרטי התקשרות, כגון שם פרטי ושם משפחה, עיר, דוא"ל ומספרי טלפון. המידע האמור ייאסף באמצעות המידע שתספק לנו בעת הרשמתך לאתר.

–        משתמשי הרובד המקומי – מידע מזהה ופרטי התקשרות, כגון שם פרטי ושם משפחה, תאריך לידה, עיר מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מספר זהות, שם משתמש, סיסמא (hashed), מין, שמות ההורים. המידע האמור ייאסף  באמצעות צדדים שלישיים (כגון, משרד החינוך והרשויות המקומיות) וכן בעת מילוי פרטיך בפרופיל האישי שלך באתר.

–        מידע אודות הכיתה ובית הספר אליו אתה או ילדך משתייכים, ובכלל זה שם בית הספר, מספר הכיתה,  תפקידך בבית הספר. המידע האמור ייאסף באמצעות מידע שיימסר לנו על ידך ו/או על ידי צדדים שלישיים (כגון, משרד החינוך, רשויות מקומיות ואנשי חינוך).

–        מידע אודות שימושך באתר, ובכלל זה היקף השימוש, סוג השימוש, זמני ומשך השימוש, וכן מידע אודות שימושך באינטרנט, ובכלל זה כתובת פרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ופרטי הדפדפן. המידע הנ"ל ייאסף באמצעות כלים של צדדים שלישיים, כגון Cookies ו-google analytics.

מידע על אחרים

ככל שבמהלך שימושך באתר תיחשף למידע פרטי הנוגע לצד שלישי כלשהו, אתה נדרש לשמור את המידע בסודיות ולנהוג בו בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

מהם השימושים שנעשה במידע?

אנו נשתמש במידע אודותיך לצורך אספקת השירותים (ובכלל זה אספקת רישיון שימוש חינמי לשימוש ביישומי Microsoft Office 365 Education (להלן:"Office 365"), יצירת קהילות משתמשים באתר וכיו"ב), לצרכים תפעוליים, לצורך יצירת קשר, שירות לקוחות, ניהול, ייעול ובקרה על השירותים שלנו, קיום נהלים ומדיניות, אבטחת מידע, טיפול בבקשות עיון ותיקון מידע, צרכים סטטיסטיים ומחקר והגנה על זכויות משפטיות ועל אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים.  

העברת מידע לצד שלישי

אנו נוכל להעביר את המידע שנאסוף לגביך לצדדים שלישיים, בארץ ובחו"ל, במקרים הבאים:

–        לצורך מימוש השימושים המופיעים במדיניות פרטיות זו ושימושים המותרים לנו על פי דין. העברת מידע כאמור תיעשה בכפוף להתחייבויותיו של הצד השלישי לשמור על פרטיות ואבטחת מידע ברמה הנדרשת בהתאם לסוג המידע המועבר. כך למשל, אנו נעביר את המידע לחברת מייקרוסופט העולמית במקרה בו אתה זכאי לקבל רישיון חינמי ליישומי Office 365. אנחנו נעביר את המידע למייקרוסופט אשר תהיה רשאית להשתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות שלה, כפי שתתעדכן מעת לעת.

–        קבלני משנה וספקים עמם אנחנו משתפים פעולה במסגרת הפעילות השוטפת שלנו (למשל, חברת מייקרוסופט המשמשת כספק שירותי הענן שלנו).

–        במסגרת מכירת עסקי החברה (כולם או חלקם), ובתנאי שאותו צד שלישי יעמוד בהוראות הדין לגבי הגנת הפרטיות ואבטחת מידע.

–        אם התקבל צו שיפוטי המורה לנו לעשות כן או אם קיימת דרישה על פי דין לעשות כן.

–        על מנת שנוכל להתגונן מפני תביעות משפטיות.

דיוור ישיר

ידוע לך כי המידע ישמש את משתמשי האתר המורשים (למשל, מורים, מנהלי בית ספר, עובדי חינוך, מנהלי המערכת וכיו"ב) לצרכי דיוור ישיר בקשר לבית הספר ו/או לענייני חינוך אחרים. אתה נותן בזאת את הסכמתך לכך שמשתמשי האתר המורשים יוכלו לשלוח לך דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת, ובין היתר באמצעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS או whatsapp. באפשרותך להימחק מרשימת התפוצה לדיוור ישיר, באמצעות מחיקת פרטי הדוא"ל ו/או מספר הטלפון שלך המופיעים בפרופיל האישי שלך. שים לב כי מחיקת פרטים כאמור תמנע ממך את האפשרות לאפס את סיסמתך ו/או לבצע כניסה למערכת באמצעות דוא"ל ו/או SMS. מובהר כי על אף האמור ייתכן שיישלחו אליך לאחר בקשת ההסרה דיוורים אותם אנו ו/או משתמשי האתר חייבים ו/או רשאים לשלוח לך על פי דין, גם ללא הסכמתך.

זכות עיון במידע ותיקונו

בכפוף לחוק, תוכל לפנות אלינו ולבקש לעיין במידע אודותייך השמור אצל החברה. אם יתברר לך כי המידע שאנו מחזיקים עליך אינו נכון, זכותך לבקש את תיקונו או מחיקתו. ככל שברצונך לתקן או למחוק מידע שהועבר לנו על ידי בית הספר אליו אתה משתייך ו/או משרד החינוך יהיה עליך לפנות אל בית הספר ו/או משרד החינוך. בפנייתך עליך לציין פרטי זיהוי כפי שיתבקשו ממך, על מנת שנוכל לזהות אותך כיאות.

קישורים

איננו אחראים למדיניות השמירה על הפרטיות ואבטחת המידע של אתרי אינטרנט אשר קישור אליהם יופיע באתר ו/או של תוכנות Office 365.

אבטחת מידע

אנו נוקטים באמצעי אבטחת מידע סבירים ומקובלים המתאימים לסוג המידע שנמצא ברשותנו ובהתאם להוראות הדין. עם זאת, עדיין ישנו סיכון של חדירה למאגרי הנתונים והמידע שברשותנו. כל עוד אנו נוקטים באמצעי אבטחה סבירים, אנחנו לא נהיה אחראים לכל נזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור. יובהר כי גם באחריותך לנקוט אמצעי אבטחת מידע הולמים כגון שימוש באמצעים נגד וירוסים, עדכון תוכנה, התנתקות מהאתר בסיום השימוש, שמירת פרטי הכניסה לאתר בסודיות וכדומה.

 

פנייה לשירות הלקוחות של החברה

ניתן לפנות אלינו באמצעות שליחת טופס פנייה אינטרנטי בכתובת https://eduil.org/support, בכל עניין – גם בעניין מדיניות פרטיות זו וזכויותיך לפיה.